Aktualności> więcej

 
2016-02-02 11:03:03

Egzaminy dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w 2016 roku

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora JHARS w 2016 roku egzaminy na inspektora rolnictwa ekologicznego odbędą się w następujących terminach:

Więcej... o: Egzaminy dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w 2016 roku

 
2016-01-29 08:09:10

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

W dniu 27 stycznia 2016 r. Pan Bronisław Wesołowski, Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Pan Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podpisali porozumienie o współpracy.

Więcej... o: Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

 
2016-01-22 11:08:32

2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiła rok 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych (MRRS). Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ (FAO) została wyznaczona do promowania tej grupy produktów we współpracy z rządami, odpowiednimi organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także z innymi zainteresowanymi stronami.

Więcej... o: 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych

 
2016-01-18 12:30:25

Międzynarodowe Targi Żywności „Zielony Tydzień” w Berlinie

W dniach 15-24 stycznia 2016 r. w Berlinie odbywają się największe na świecie targi żywności. W wydarzeniu tym uczestniczą ministrowie rolnictwa, politycy, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych. Na targach swoje produkty prezentuje 1660 wystawców z 65 krajów, spotykają się tutaj producenci i przetwórcy żywności z całego świata. Polskiej delegacji przewodniczył Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 15 stycznia rozmowy bilateralne odbyły się pod przewodnictwem Pana Rafała Romanowskiego, Podsekretarza Stanu w MRiRW.

Więcej... o: Międzynarodowe Targi Żywności „Zielony Tydzień” w Berlinie

 
2016-01-12 13:40:33

Pracownik GIJHARS Mistrzem Finansów Publicznych

W okresie wrzesień – listopad 2015 r. odbyła się II edycja konkursu Mistrz Finansów Publicznych, w którym uczestniczyło ponad 400 pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Ideą konkursu, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Finanse Publiczne”, jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich.

Więcej... o: Pracownik GIJHARS Mistrzem Finansów Publicznych

 
2016-01-04 14:33:50

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w III kwartale 2015 r.

W III kwartale 2015 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych, owocowych i warzywnych oraz znakowania wyrobów ciastkarskich, kawy, herbat i herbatek owocowych.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w III kwartale 2015 r.

 
2015-12-17 12:53:54

Wyrok NSA dotyczący stosowania przez organy Inspekcji JHARS przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wyrok NSA dotyczący stosowania przez organy Inspekcji JHARS przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 listopada 2015 r. sygn. akt. II GSK 2023/14, wypowiedział się w kwestii charakteru decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Więcej... o: Wyrok NSA dotyczący stosowania przez organy Inspekcji JHARS przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 
2015-12-03 11:36:03

Patronat Głównego Inspektora

Dnia 2 grudnia, pod honorowym patronatem Głównego Inspektora, odbyła się konferencja „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Ewa Lech, Podsekretarz Stanu. Głównym celem konferencji było przedstawienie tendencji normalizacji w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Więcej... o: Patronat Głównego Inspektora

 
2015-11-27 13:12:36

Spotkanie polskich i czeskich służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakosci żywności.

W dniu 25.11.2015 r. w Ostravie (Czechy) odbyło się spotkanie polskich oraz czeskich służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Polskie służby kontrolne reprezentowała Pani Ewa Lech – Podsekretarz Stanu w MRiRW.

Więcej... o: Spotkanie polskich i czeskich służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakosci żywności.

 
2015-11-03 10:52:37

Realizacja Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu w 2015 r

W okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 r. na terenie całego kraju przeprowadzono czynności kontrolne w ramach realizacji Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu zgodnie z Zaleceniem Komisji C(2015) 1558 z dnia 12 marca 2015 w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.

Więcej... o: Realizacja Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu w 2015 r