Aktualności> więcej

 
2015-11-27 13:12:36

Spotkanie polskich i czeskich służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakosci żywności.

W dniu 25.11.2015 r. w Ostravie (Czechy) odbyło się spotkanie polskich oraz czeskich służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Polskie służby kontrolne reprezentowała Pani Ewa Lech – Podsekretarz Stanu w MRiRW.

Więcej... o: Spotkanie polskich i czeskich służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakosci żywności.

 
2015-11-03 10:52:37

Realizacja Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu w 2015 r

W okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 r. na terenie całego kraju przeprowadzono czynności kontrolne w ramach realizacji Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu zgodnie z Zaleceniem Komisji C(2015) 1558 z dnia 12 marca 2015 w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.

Więcej... o: Realizacja Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu w 2015 r

 
2015-10-14 14:08:11

ŚWIATOWY TYDZIEŃ ŻYWNOŚCI

W dniach 12-18 października 2015 r. trwa Światowy Tydzień Żywności. W dniu 16 października 1945 r. przedstawiciele 42 państw utworzyli Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Od 1979 r. w rocznicę tego wydarzenia obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Ponieważ w najbliższych dniach przypada 70. rocznica założenia FAO, zorganizowano w tym roku szereg wydarzeń.

Więcej... o: ŚWIATOWY TYDZIEŃ ŻYWNOŚCI

 
2015-10-06 11:29:36

10 LAT UDZIAŁU IJHARS W SYSTEMIE KONTROLI EX-POST W POLSCE

W 2015 roku mija 10 lat udziału Inspekcji JHARS w systemie kontroli ex-post. Pierwsze kontrole zostały przeprowadzone w roku kontrolnym 2005/2006 przez inspektorów WIJHARS w Kielcach i w Szczecinie, w obszarze mechanizmu WPR „Dopłaty do produkcji suszu paszowego”.

Więcej... o: 10 LAT UDZIAŁU IJHARS W SYSTEMIE KONTROLI EX-POST W POLSCE

 
2015-10-05 11:27:16

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2015 r.

W II kwartale 2015 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej pieczywa, napojów bezalkoholowych, przypraw, mięsa drobiowego, olejów roślinnych i oliwy z oliwek oraz świeżych owoców i warzyw. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu kontroli oraz ich wyników znajdują się w załączonym poniżej materiale.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2015 r.

 
2015-10-02 13:45:44

Sesja Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ w Genewie

W dniach 28-30 września 2015 roku w Genewie (Szwajcaria) obradowała po raz 24 Sekcja Branżowa ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (WP.7), w której udział wzięli zarówno przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego.

Więcej... o: Sesja Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ w Genewie

 
2015-10-01 11:20:49

ONZ przyjął agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

W dniach 25-27 września 2015 r. odbył się w Nowym Jorku szczyt ONZ na temat zrównoważonego rozwoju.

Więcej... o: ONZ przyjął agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

 
2015-09-24 08:55:48

Główny Inspektor JHARS na targach Polagra Food

W dniach 21 – 24 września odbyły się najważniejsze i największe polskie targi branży spożywczej Polagra Food. W Poznaniu spotkali się producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, handlowcy, technolodzy żywności, urzędnicy – wszyscy związani z branżą spożywczą.

Więcej... o: Główny Inspektor JHARS na targach Polagra Food

 
2015-09-24 08:52:19

Zmiana przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, rynku chmielu oraz rynku wina

W dniu 3 października 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1419), która wprowadzi istotne zmiany do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. „Ustawa o rynkach” w nowym brzmieniu wniesie zmiany w kompetencjach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Więcej... o: Zmiana przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, rynku chmielu oraz rynku wina