Aktualności> więcej

 
2016-06-24 09:12:38

Krupnioki śląskie – 38 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS

W dniu 21 czerwca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2016/984 z dnia 7 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych naw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę krupnioki śląskie ChOG (Dz. U. L 162/3 z 21.06.2016). Krupnioki śląskie to 38 polski produkt zarejestrowany w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Więcej... o: Krupnioki śląskie – 38 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS

 
2016-06-16 06:52:44

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015 poz. 497) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym (http://ijhars.gov.pl/index.php/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html).

Więcej... o: Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

 
2016-06-14 12:06:15

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej mięsa, oliwy z oliwek oraz znakowania pieczywa i wyrobów garmażeryjnych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu kontroli oraz ich wyników znajdują się w załączonym poniżej materiale.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w I kwartale 2016 r.

 
2016-06-06 06:31:38

Badania próbek artykułów rolno – spożywczych pobranych w ramach urzędowych kontroli żywności

Zgodnie z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, próbki żywności pobrane w ramach urzędowej kontroli bada się w laboratoriach: Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Handlowej oraz – w uzasadnionych przypadkach – mogą być przeprowadzane, na zlecenie właściwego organu Inspekcji, przez inne, wyspecjalizowane w tym zakresie laboratoria. Ponadto, pobieranie próbek, ustalanie klas jakości handlowej lub sposobu produkcji określonych artykułów rolno – spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, poza pracownikami Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców (art. 35 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych).

Więcej... o: Badania próbek artykułów rolno – spożywczych pobranych w ramach urzędowych kontroli żywności

 
2016-05-17 11:13:53

Komunikat GIJHARS

Z dniem 17 maja Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Andrzeja Romaniuka na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Więcej... o: Komunikat GIJHARS

 
2016-05-06 06:16:11

Spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce

W dniach 27-28 kwietnia 2016 r. w Prószkowie (województwo opolskie) odbyło się spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce. Głównym celem spotkania było omówienie przyszłych obszarów współpracy w ramach programu Interreg.

Więcej... o: Spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce

 
2016-04-29 10:32:55

Portal Promocji Eksportu jako istotne źródło informacji dla podmiotów gospodarczych

Portal Promocji Eksportu powstał przy współpracy Ministerstwa Rozwoju, wydziałów ekonomicznych polskich ambasad, a także regionalnych centrów obsługi inwestorów i eksporterów. Witryna www.trade.gov.pl obsługiwana jest przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i skierowana jest do obecnych oraz przyszłych eksporterów.

Więcej... o: Portal Promocji Eksportu jako istotne źródło informacji dla podmiotów gospodarczych

 
2016-04-29 10:19:08

Eksport towarów rolno-spożywczych do Kanady - możliwości rozwoju polskiego eksportu na kanadyjski rynek.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu przygotował opracowanie na temat aktualnych uwarunkowań i możliwości eksportu polskich towarów rolno-spożywczych do Kanady. W analizie ujęto charakterystykę eksportu towarów rolno-spożywczych, aktualny stan dostaw tych towarów z Polski, a także ocenę perspektywicznych kierunków rozwoju współpracy w tej dziedzinie.

Więcej... o: Eksport towarów rolno-spożywczych do Kanady - możliwości rozwoju polskiego eksportu na kanadyjski rynek.

 
2016-04-08 13:52:57

Główny Inspektor JHARS patronem honorowym II edycji konkursu „Pszczelarz Roku”

Dnia 8 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Pszczelarz Roku”, którego organizatorem jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej... o: Główny Inspektor JHARS patronem honorowym II edycji konkursu „Pszczelarz Roku”