Aktualności> więcej

 
2015-10-05 11:27:16

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2015 r.

W II kwartale 2015 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej pieczywa, napojów bezalkoholowych, przypraw, mięsa drobiowego, olejów roślinnych i oliwy z oliwek oraz świeżych owoców i warzyw. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu kontroli oraz ich wyników znajdują się w załączonym poniżej materiale.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2015 r.

 
2015-10-02 13:45:44

Sesja Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ w Genewie

W dniach 28-30 września 2015 roku w Genewie (Szwajcaria) obradowała po raz 24 Sekcja Branżowa ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (WP.7), w której udział wzięli zarówno przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego.

Więcej... o: Sesja Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ w Genewie

 
2015-10-01 11:20:49

ONZ przyjął agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

W dniach 25-27 września 2015 r. odbył się w Nowym Jorku szczyt ONZ na temat zrównoważonego rozwoju.

Więcej... o: ONZ przyjął agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

 
2015-09-24 08:55:48

Główny Inspektor JHARS na targach Polagra Food

W dniach 21 – 24 września odbyły się najważniejsze i największe polskie targi branży spożywczej Polagra Food. W Poznaniu spotkali się producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, handlowcy, technolodzy żywności, urzędnicy – wszyscy związani z branżą spożywczą.

Więcej... o: Główny Inspektor JHARS na targach Polagra Food

 
2015-09-24 08:52:19

Zmiana przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, rynku chmielu oraz rynku wina

W dniu 3 października 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1419), która wprowadzi istotne zmiany do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. „Ustawa o rynkach” w nowym brzmieniu wniesie zmiany w kompetencjach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Więcej... o: Zmiana przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, rynku chmielu oraz rynku wina

 
2015-09-09 12:00:01

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 – 2014

Informujemy, że ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 – 2014”. Jest to już siódma publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego.

Więcej... o: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 – 2014

 
2015-09-08 14:13:20

Czeska jakość na polskim talerzu

W III kwartale 2015 r. laboratoria Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziły jakość handlową produktów pochodzących z państw UE oraz państw trzecich. Analizy laboratoryjne przeprowadzono w próbkach pobranych m.in. z 14 partii produktów pochodzących z Czech, pobranych przez inspektorów Inspekcji Handlowej.

Więcej... o: Czeska jakość na polskim talerzu

 
2015-09-01 06:55:45

SPOTKANIE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W CZESKICH BUDZIEJOWICACH

W dniach 26-27 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, w którym oprócz przedstawicieli państw tej grupy (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), wzięli również udział ministrowie rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Austrii.

Więcej... o: SPOTKANIE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W CZESKICH BUDZIEJOWICACH

 
2015-08-26 12:09:27

Kontrole WIJHARS w związku z zakazem przywozu owoców i warzyw z Unii Europejskiej do Rosji

W terminie od 18 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziły kontrolę 15 701 partii świeżych owoców i warzyw oraz wydały 15 446 Świadectw zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw, w ramach przyjętego przez Komisję Europejską mechanizmu wsparcia, wynikającego z wprowadzenia przez rząd rosyjski zakazu przywozu świeżych owoców i warzyw z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Więcej... o: Kontrole WIJHARS w związku z zakazem przywozu owoców i warzyw z Unii Europejskiej do Rosji

 
2015-08-19 06:43:23

Kolejny rok winiarski rozpoczęty

Dnia 1 sierpnia w całej UE rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR zostało zarejestrowanych 104 producentów wina (według stanu na dzień 18 września 2015 roku).

Więcej... o: Kolejny rok winiarski rozpoczęty