Aktualności> więcej

 
2016-08-02 12:51:02

Unijne rozporządzenie w sprawie nowej żywności – ulotka informacyjna

Rozporządzenie w sprawie nowej żywności (nr 2283/2015) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 25 listopada 2015 roku i zacznie w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej, zleciła przygotowanie ulotki informacyjnej, która zawiera podsumowanie dotychczasowych prac w powyższym zakresie oraz opis zmian w procedurze udzielania zezwoleń na nową żywność, a także wpływu nowych przepisów na branżę rolno-spożywczą w Europie.

Więcej... o: Unijne rozporządzenie w sprawie nowej żywności – ulotka informacyjna

 
2016-07-22 12:11:05

Stanowisko IJHARS w sprawie negatywnych doniesień z Czech na temat jakości jaj pochodzących z Polski.

W lipcu 2016 r. Główny Lekarz Weterynarii przekazał do GIJHARS informację czeskich służb weterynaryjnych o nieprawidłowościach w oznakowaniu jaj pochodzących z Polski. Na tej podstawie IJHARS rozpoczęła czynności kontrolne w podmiocie wskazanym przez czeskie służby jako producent kwestionowanej partii jaj. Kontrola prowadzona przez IJHARS ma na celu zweryfikowanie zarzutów postawionych przez stronę czeską.

Więcej... o: Stanowisko IJHARS w sprawie negatywnych doniesień z Czech na temat jakości jaj pochodzących z Polski.

 
2016-07-15 09:06:38

Komunikat GIJHARS

Z dniem 15 lipca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Magdalenę Świderską na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Więcej... o: Komunikat GIJHARS

 
2016-07-14 10:05:44

Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 11 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1001)

Więcej... o: Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

 
2016-07-08 08:02:41

39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), odbyła się w dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Rzymie. W sesji uczestniczyły 123 delegacje państw członkowskich KKŻ FAO/WHO (w tym Polska, reprezentowana przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a także przedstawiciele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (Komisja Europejska, Prezydencja Rady UE), reprezentanci 38 międzynarodowych rządowych i pozarządowych organizacji.

Więcej... o: 39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 
2016-06-24 09:12:38

Krupnioki śląskie – 38 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS

W dniu 21 czerwca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2016/984 z dnia 7 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych naw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę krupnioki śląskie ChOG (Dz. U. L 162/3 z 21.06.2016). Krupnioki śląskie to 38 polski produkt zarejestrowany w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Więcej... o: Krupnioki śląskie – 38 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS

 
2016-06-16 06:52:44

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015 poz. 497) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym (http://ijhars.gov.pl/index.php/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html).

Więcej... o: Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

 
2016-06-14 12:06:15

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej mięsa, oliwy z oliwek oraz znakowania pieczywa i wyrobów garmażeryjnych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu kontroli oraz ich wyników znajdują się w załączonym poniżej materiale.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w I kwartale 2016 r.

 
2016-06-06 06:31:38

Badania próbek artykułów rolno – spożywczych pobranych w ramach urzędowych kontroli żywności

Zgodnie z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, próbki żywności pobrane w ramach urzędowej kontroli bada się w laboratoriach: Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Handlowej oraz – w uzasadnionych przypadkach – mogą być przeprowadzane, na zlecenie właściwego organu Inspekcji, przez inne, wyspecjalizowane w tym zakresie laboratoria. Ponadto, pobieranie próbek, ustalanie klas jakości handlowej lub sposobu produkcji określonych artykułów rolno – spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, poza pracownikami Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców (art. 35 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych).

Więcej... o: Badania próbek artykułów rolno – spożywczych pobranych w ramach urzędowych kontroli żywności

 
2016-05-17 11:13:53

Komunikat GIJHARS

Z dniem 17 maja Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Andrzeja Romaniuka na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Więcej... o: Komunikat GIJHARS