Aktualności> więcej

 
2016-09-23 12:29:22

Rok winiarski 2016/2017

W dniu 1 sierpnia rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina w całej UE. Jak wskazują statystyki zakładanie winnic i produkowanie win cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR w obecnym roku winiarskim zostało zarejestrowanych aż 152 producentów wina. W ostatnich latach gospodarczych dane te przedstawiały się następująco: 103 podmioty (2015/2016), 76 podmiotów (2014/2015), 49 podmiotów (2013/2014).

Więcej... o: Rok winiarski 2016/2017

 
2016-09-16 11:38:17

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2016 r.

W II kwartale 2016 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych, jaj, herbaty i herbatek owocowych oraz znakowania napojów bezalkoholowych, octu, soków.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2016 r.

 
2016-09-01 09:14:44

Wykaz producentów ChNP, ChOG, GTS

Informujemy, że na stronie internetowej Inspekcji JHARS dostępny jest wykaz producentów posiadających ważny certyfikat zgodności lub ważne świadectwo jakości w zakresie produktów zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS.

Więcej... o: Wykaz producentów ChNP, ChOG, GTS

 
2016-08-31 09:19:29

Porozumienie o współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego

Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Alvin Gajadhur, p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego podpisali w dniu 29 sierpnia porozumienie o współpracy między Inspekcjami.

Więcej... o: Porozumienie o współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego

 
2016-08-02 12:51:02

Unijne rozporządzenie w sprawie nowej żywności – ulotka informacyjna

Rozporządzenie w sprawie nowej żywności (nr 2283/2015) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 25 listopada 2015 roku i zacznie w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej, zleciła przygotowanie ulotki informacyjnej, która zawiera podsumowanie dotychczasowych prac w powyższym zakresie oraz opis zmian w procedurze udzielania zezwoleń na nową żywność, a także wpływu nowych przepisów na branżę rolno-spożywczą w Europie.

Więcej... o: Unijne rozporządzenie w sprawie nowej żywności – ulotka informacyjna

 
2016-07-22 12:11:05

Stanowisko IJHARS w sprawie negatywnych doniesień z Czech na temat jakości jaj pochodzących z Polski.

W lipcu 2016 r. Główny Lekarz Weterynarii przekazał do GIJHARS informację czeskich służb weterynaryjnych o nieprawidłowościach w oznakowaniu jaj pochodzących z Polski. Na tej podstawie IJHARS rozpoczęła czynności kontrolne w podmiocie wskazanym przez czeskie służby jako producent kwestionowanej partii jaj. Kontrola prowadzona przez IJHARS ma na celu zweryfikowanie zarzutów postawionych przez stronę czeską.

Więcej... o: Stanowisko IJHARS w sprawie negatywnych doniesień z Czech na temat jakości jaj pochodzących z Polski.

 
2016-07-15 09:06:38

Komunikat GIJHARS

Z dniem 15 lipca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Magdalenę Świderską na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Więcej... o: Komunikat GIJHARS

 
2016-07-14 10:05:44

Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 11 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1001)

Więcej... o: Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

 
2016-07-08 08:02:41

39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), odbyła się w dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Rzymie. W sesji uczestniczyły 123 delegacje państw członkowskich KKŻ FAO/WHO (w tym Polska, reprezentowana przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a także przedstawiciele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (Komisja Europejska, Prezydencja Rady UE), reprezentanci 38 międzynarodowych rządowych i pozarządowych organizacji.

Więcej... o: 39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 
2016-06-24 09:12:38

Krupnioki śląskie – 38 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS

W dniu 21 czerwca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2016/984 z dnia 7 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych naw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę krupnioki śląskie ChOG (Dz. U. L 162/3 z 21.06.2016). Krupnioki śląskie to 38 polski produkt zarejestrowany w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Więcej... o: Krupnioki śląskie – 38 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS