Strona główna > Aktualności

ZAKOŃCZYŁA SIĘ 35. SESJA KOMISJI KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO

 

2012-07-10 12:03:36

W dniach w dniach 2-7 lipca 2012 r. w Rzymie odbyła się 35. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. KKŻ FAO/WHO przyjęła formalnie 27 norm i innych dokumentów kodeksowych opracowanych przez komitety kodeksowe od ostatniej sesji KKŻ. Podjęto decyzję o rozpoczęciu nowych prac nad 13 dokumentami.

Najważniejszymi dokumentami zatwierdzonymi podczas sesji były:

  • Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości raktopaminy w mięsie wołowym i wieprzowym
  • Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości narazyny w mięsie wołowym
  • Najwyższe dopuszczalne poziomy melaminy w mleku dla niemowląt gotowym do spożycia
  • Najwyższe dopuszczalne poziomy aflatoksyn w figach suszonych
  • Wytyczne dla stosowania ogólnych zasad higieny w celu kontroli wirusów w żywności

Podczas tegorocznej sesji odbyło się głosowanie nad przyjęciem MRLs dla raktopaminy - leku weterynaryjnego, z grupy beta-agonistów.

Wspomniane głosowanie odbyło się pomimo sprzeciwu UE i innych państw członkowskich KKŻ FAO/WHO, w tym Chin, Federacji Rosyjskiej, Indii, a także większości państw kodeksowego Regionu Europy, obejmującego 49 państw członkowskich.

W głosowaniu tajnym udział wzięły 143 delegacje, w tym 69 państw poparło przyjęcie proponowanych MRLs, 67 państw wyraziło sprzeciw, 7 państw wstrzymało się od głosu.
W związku z powyższym, KKŻ FAO/WHO przyjęła, zwykłą większością głosów, MRLs dla raktopaminy w mięsie wołowym i wieprzowym. Wartości liczbowe dotyczące tych poziomów zawarte są w Aneksie II do raportu z 17. Sesji Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności (RVDF), dostępnego na stronie:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/685/al31_31e.pdf.

Należy zauważyć, że w tym przypadku na forum KKŻ zaproponowano stosowanie raktopaminy w celach pozaterapeutycznych - jako substancji wspomagającej produkcję zwierzęcą.

Po zakończonym głosowaniu, przedstawiciel Komisji Europejskiej, zabierając głos w imieniu 27 państw UE obecnych podczas sesji, wyraził stanowczy sprzeciw wobec przyjęcia MRLs dla raktopaminy w mięsie wołowym i wieprzowym z uwagi na poważne zastrzeżenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczące oceny ryzyka dokonanej przez JECFA - Wspólny Komitet Ekspertów FAO i WHO - naukowe ciało doradcze KKŻ FAO/WHO.

Przedstawiciel KE podkreślił, że z powodu istotnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, prawodawstwo Unii Europejskiej w powyższym zakresie pozostanie bez zmian.

Przedstawiciel KE stwierdził także, że fakt głosowania nad MRLs dla raktopaminy stanowi rażące zignorowanie wielokrotnie wyrażanej woli państw członkowskich rozwiązania problemu raktopaminy w oparciu o konsensus – fundamentalną zasadę podejmowania decyzji na forum tej organizacji. Na koniec dodał, że UE ubolewa nie tylko nad przyjęciem przez KKŻ FAO/WHO powyższej normy, ale także w najwyższym stopniu ubolewa nad sposobem podjęcia tej decyzji.

Zdecydowany sprzeciw lub rezerwacje wobec przyjęcia MRLs dla raktopaminy wyraziły także delegacje Chin, Chorwacji, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Iranu, Kenii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Zimbabwe.

Innymi zagadnieniami poruszanymi podczas sesji był projekt Planu Strategicznego KKŻ FAO/WHO na lata 2014-2019 oraz obchody 50-lecia Komisji Kodeksu Żywnościowego.

pliki/img2/2012/20120707846.jpgpliki/img2/2012/532067_3922486297384_545618867_n.jpg pliki/img2/2012/600253_3922485297359_337341956_n.jpg

 

Wróć