Strona główna > Ogłoszenia publiczne > Zbędne i zużyte składniki majątku o wartości poniżej 300 euro

Zbędne i zużyte składniki majątku o wartości poniżej 300 euro

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Podstawa prawna
Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w ktory wyposażone są jedostki budżetowe informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, będących własnością Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem ww. składniki mogą być przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, przekazania lub darowizny.